• Nederlands
 • English

Home » Privacy

Privacy Policy

Wij, Cosign Graphic Systems BV, zijn blij met uw bezoek aan onze website. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens, met name ook met betrekking tot de verwerking daarvan. Wij willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website bezoekt. Hieronder vindt u onze uitleg hierover.

Persoonlijke Gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend gebruikt om tegemoet te komen aan uw eisen en wensen, zoals noodzakelijk is voor de afwikkeling van de met u gesloten overeenkomst of om uw vraag te beantwoorden. Nieuwsbrieven worden door Cosign niet verstuurd, belangrijk nieuws wordt enkel op onze website kenbaar gemaakt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Uw NAW & Contactgegevens
 • Overige gegevens die u ons actief verstrekt bijvoorbeeld wanneer u ons een email stuurt.
 • Google Analytics gebruikt “cookies” om de voorkeuren van gebruikers van onze website te identificeren en zo de website te optimaliseren.

Doel van het bewaren

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uw NAW & Contactgegevens: om levering mogelijk te maken en een factuur te kunnen sturen of een aanbieding te sturen
 • Google Analytics: om te analyseren op welke pagina’s wordt gezocht

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de hierboven omschreven doelen te realiseren.

 • Uw NAW & Contactgegevens bewaren wij zolang dat in alle redelijkheid zinvol is of wanneer wij van u opdracht krijgen deze te verwijderen.
 • Overige persoonsgegevens uit email, blijven in de email-box staan. Indien u dit wenst zullen wij oude mails verwijderen.
 • Google Analytics: Deze gegevens worden 26 maanden bewaard.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij verkopen of verstrekken uw gegevens nooit aan derden. U hebt altijd het recht om:

 • Uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen
 • Uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Veiligheid

Wij hebben de noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens  te beschermen tegen verlies en misbruik.